U bent hier: Home / Studenten / Kan ik in het buitenland studeren?

Kan ik in het buitenland studeren?

Ervaringen in het buitenland

Wat?

ERASMUS kadert in een programma van de Europese Gemeenschap dat zich richt op studenten- en docentenmobiliteit in het hoger onderwijs. Dit programma laat o.a. toe een deel van het curriculum aan een buitenlandse universiteit te volgen. Zin om je grenzen te verleggen? Dan kun je tijdens je masteropleiding gedurende enkele maanden tot een jaar les volgen of onderzoek verrichten aan een buitenlandse universiteit. 

Een verblijf in het buitenland verlengt je studieduur niet. Het levert je ook geen buitenlands diploma op.

Waarom?

De faculteit Farmaceutische Wetenschappen wil alle mogelijke inspanningen doen om haar studenten de kans te geven aan deze internationale uitwisselingsprogramma’s deel te nemen. We zijn er immers van overtuigd dat een dergelijke uitwisseling een unieke gelegenheid is om kennis te maken met de internationale wereld van onderwijs en onderzoek en met andere ‘culturen’. Onderzoek is zonder meer een internationale aangelegenheid, en daarenboven ontsnapt ook het bedrijfsleven niet aan een verdere internationalisering.

Bij het uitbouwen van een carrière in het onderzoek of de industrie zal je ongetwijfeld geconfronteerd worden met de noodzaak om contacten te leggen of te onderhouden met onderzoekers of filialen over de ganse wereld en om (voor kortere of langere termijn) opdrachten in het buitenland uit te voeren.

Ook voor toekomstige officina- of ziekenhuisapothekers heeft een Erasmuservaring een duidelijke meerwaarde. Het laat je immers toe om kennis te maken met de trends in de farmaceutische zorg in andere landen van de Europese Gemeenschap, en biedt nieuwe perspectieven voor het eigen beroepsprofiel. Daarnaast is ook de persoonlijke, menselijke ervaring die je opdoet bij dergelijk ‘avontuur’ van onschatbare waarde.

Een verblijf in het buitenland geeft je KU Leuven-diploma een extra dimensie en bezorgt je bovendien een schat aan levenservaringen. Je maakt immers kennis met andere talen, gezichten, culturen en onderwijsmethoden

Erasmus aan de Faculteit Farmaceutische Wetenschappen

Hieronder staan in het kort de Erasmusmogelijkheden binnen de Faculteit Farmaceutische Wetenschappen beschreven. 
In het eerste semester voorafgaand aan het academiejaar waarin je wenst deel te nemen aan een Erasmusuitwisseling, vindt een infosessie plaats. Gelieve deze infosessie af te wachten alvorens de Erasmuscoördinator te contacteren met vragen i.v.m. Erasmus.
 

Master in de Farmaceutische Zorg*

Fase 1

Tijdens het eerste jaar van je masteropleiding kan je je masterproef opnemen aan een buitenlandse universiteit, in combinatie met een klinische stage in een plaatselijk ziekenhuis.

Fase 2

Tijdens het tweede jaar van je masteropleiding kan je drie maanden apotheekstage lopen in Nederland.
 

Master in de Geneesmiddelenontwikkeling*

Fase 1

Tijdens het eerste jaar van je masteropleiding kan je tijdens het tweede semester OPO's opnemen aan een buitenlandse universiteit. 

Fase 2

Tijdens het tweede jaar van je masteropleiding kan je in het kader van je masterproef of je stage naar het buitenland.
 

Manama Industriële Farmacie

Tijdens de specialisatiestudie ‘Manama Industriële Farmacie’ kan je een buitenlandse stage aanvatten in een farmaceutisch bedrijf.

Interesse ? Neem tijdig contact op met de coördinator van de Manama Industriële Farmacie, prof. Guy Van den Mooter
 

Manama Ziekenhuisfarmacie

Als student ‘Manama Ziekenhuisfarmacie’ kun je de vier maanden ziekenhuisstage lopen in het buitenland, o.a. Nederland.

Interesse ? Neem tijdig contact op met de coördinator van de Manama Ziekenhuisfarmacie, prof. Guy Bormans
 

Manama Klinische Biologie

Interesse? Neem tijdig contact op met de coördinator van de Manama Klinische Biologie, prof. Katrien Lagrou
 

MEER SPECIFIEKE INFORMATIE IN VERBAND MET ERASMUS

Wie aan een Erasmus-programma wil deelnemen, kan hier terecht voor meer informatie:

Volg hier het stappenplan om te weten wat je wanneer in orde moet brengen.

Als je nog niet overtuigd bent, vind je hier de ervaringen van studenten die de voorbije jaren aan een uitwisseling deelnamen.

Voor bijkomende inlichtingen (verzekering,...) kan je terecht op de volgende webstek van de KU Leuven.

Toch nog vragen? Neem in dat geval contact op met prof. Erwin Adams, de facultaire Erasmuscoördinator.
 

Andere mogelijkheden

Interesse om deel te nemen aan een interdisciplinair social profit-project waarbij je een aantal weken naar een ontwikkelingsland trekt om je project te realiseren?

Algemene informatie

* De programma's van beide Masteropleidingen zullen vanaf '17-'18 grondig gewijzigd worden. Dit heeft mogelijks ook tot gevolg dat de Erasmusmogelijkheden gewijzigd worden. Meer informatie zal ten gepaste tijde gecommuniceerd worden.